miercuri, iulie 26, 2017

Investițiile Programului PNDL II în județul Bihor - 750 mil. lei

Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 750,398,876.72
1 ABRAM Reabilitarea, modernizarea și extinderea Grădiniței și Şcolii din localitatea Abram, jud. Bihor 4,791,347.20
2 AUŞEU Modernizare străzi de interes local în comuna Aușeu, județul Bihor 9,626,762.00
3 AVRAM IANCU Reabilitare Școală Generală în Localitatea Avram Iancu, Jud. Bihor 1,244,124.00
4 AVRAM IANCU Reabilitare, modernizare și dotare școală din localitatea Tamașda, corpul de clădire C2, com. Avram Iancu, sat Tamașda, jud. Bihor 642,539.00
5 BALC Construire stație de tratare a apei pentru localităţile Almaşu Mic şi Ghida, comuna Balc, județul Bihor 221,310.00
6 BALC Reabilitare şi modernizare DC 130 Balc - Fagul Almașu Mare, comuna Balc, judeţul Bihor 6,223,566.00
7 BATĂR Înființare reţea de canalizare menajeră în comuna Batăr, județul Bihor 30,724,405.80
8 BATĂR Modernizare Școala gimnazială nr. 4 Arpăşel, comuna Batăr 330,783.80
9 BOROD Extindere alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate menajere în comuna Borod, jud. Bihor 9,783,361.41
10 BOROD Modernizare şi extindere Grădinița cu program normal nr. 1 Borod, jud. Bihor 1,619,807.79
11 BOROD Construire centru medical şi de permanență în comuna Borod, jud. Bihor 523,625.82
12 BORŞ Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor 5,512,940.00
13 BRATCA Alimentare cu apă potabilă a localităţii Ponoara, comuna Bratca, județul Bihor 2,743,386.72
14 BRATCA Alimentare cu apă potabilă a localităţii Lorău, comuna Bratca, județul Buhor 1,584,862.23
15 BRATCA Extindere reţea de apă în localitatea Damiş, comuna Bratca, județul Bihor 3,860,680.11
16 BRATCA Reabilitare şi modernizare grădiniță în comuna Bratca, județul Bihor 564,804.44
17 BRUSTURI Alimentare cu apă în comuna Brusturi, județul Bihor 14,206,946.71
18 BRUSTURI Rețea de canalizare, racorduri și stație de epurare în comuna Brusturi, județul Bihor 13,725,845.70
19 BUDUREASA Extindere alimentare cu apă şi înființare canalizare în comuna Budureasa, județul Bihor 7,728,908.57
20 BUDUREASA Modernizare drumuri comunale în comuna Budureasa 1,177,073.61
21 BUDUREASA Modernizare pod în comuna Budureasa, județul Bihor 358,831.41
22 BULZ Extindere alimentare cu apă a localităţii Remeţi, comuna Bulz 1,455,009.43
23 BULZ Modernizare şi extindere la Școala gimnazială nr.1 Bulz şi Grădinița cu program normal nr.1 Bulz, comuna Bulz 1,307,758.06
24 BULZ Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul Bihor 6,328,118.00
25 CĂBEŞTI Reabilitare Şcoală gimnazială nr. 1 Căbeşti 1,111,516.00
26 CĂBEŞTI Modernizare DC 218 Căbești - Sohodol, Comuna Căbești, Județul Bihor 5,660,880.00
27 CĂPÎLNA Alimentare cu apă a localităţii Suplacu de Tinca 2,831,736.99
28 CĂRPINET Înființare rețea de canalizare menajeră și extindere rețea apă în comuna Cărpinet 10,205,581.61
29 CEFA Modernizare şi extindere rețele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Cefa, județul Bihor 5,066,209.24
30 CEFA Modernizare clădire pentru grădiniță cu program prelungit în localitatea Cefa, comuna Cefa, județul Bihor 525,563.68
31 CEFA Modernizare drumuri şi străzi în comuna Cefa, județul Bihor 525,528.44
32 CEICA Modernizare şi reabilitare termică la Şcoala generala nr.1 din loc. Ceica com. Ceica 342,240.12
33 CEICA Modernizare prin asfaltare străzi Inceşti, județul Bihor 1,350,539.00
34 CEICA Regularizare vale şi construcţie pod în localitatea Cotiglet, comuna Ceica 5,126,884.68
35 CHERECHIU Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Cherechiu, județul Bihor 523,375.73
36 CIUMEGHIU Extindere rețele de alimentare cu apă în satul Ghiorac și înființare rețele de canalizare în satele Ghiorac și Ciumeghiu 20,741,627.00
37 COPĂCEL Reabilitare Şcoală și Grădiniță în loc. Bucuroaia, com. Copăcel 1,240,173.00
38 CURĂŢELE Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor 4,941,897.00
39 DERNA Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Dernișoara, com Derna, jud. Bihor 322,482.86
40 DERNA Modernizare străzi de interes local în comuna Derna, județul Bihor 6,820,403.07
41 DIOSIG Modernizare străzi în localitatea Diosig, comuna Diosig, județul Bihor 5,428,015.00
42 DOBREŞTI Grup sanitar (P+1E) pentru Școala gimnazială nr. 1 Hidişel, com. Dobreşti, jud. Bihor 213,933.00
43 DOBREŞTI Grup sanitar (P+1E) - Școala gimnazială nr. 2 Luncasprie, comuna Dobreşti 216,882.00
44 DOBREŞTI Modernizare  15 km drumuri comunale și străzi în comuna Dobrești 8,872,064.00
45 DRĂGĂNEŞTI Modernizarea stațiilor de tratare a apei din comuna Drăgănești 245,058.00
46 DRĂGĂNEŞTI Extindere canalizare şi apă potabilă în comuna Drăgănești, județul Bihor 16,028,659.19
47 DRĂGĂNEŞTI Modernizare Școală gimnazială "Viorel Horj" Drăgănești, jud. Bihor 283,288.22
48 DRĂGEŞTI Modernizare străzi publice în Comuna Drăgești 2,727,432.00
49 FINIŞ Şcoală cu clasele I-IV, sat Şuncuiş  1,217,108.00
50 FINIŞ Pod peste râul Crişul Negru, comuna Finiş, jud. Bihor 1,844,187.00
51 GEPIU Modernizare Școală gimnazială nr.1 Gepiu, comuna Gepiu, jud. Bihor 362,931.44
52 GEPIU Construire centru de permanență medicală în localitatea Gepiu, comuna Gepiu, jud. Bihor 521,534.38
53 GEPIU Construire centru medical în localitatea Bicaci, comuna Gepiu, jud. Bihor 520,701.38
54 GEPIU Modernizare DC 24 în comuna Gepiu, județul Bihor 1,009,840.47
55 HOLOD Extindere rețele de apă în comuna Holod, localităţile Dumbrava şi Valea Mare de Codru 2,324,752.00
56 HOLOD Modernizare Grădiniță cu program normal nr.2 Vintere, comuna Holod, jud. Bihor 451,845.48
57 HOLOD Reabilitare termică şi amenajare grupuri sanitare la Şcoala cu clasele I-IV, localitatea Lupoaia, comuna Holod 87,784.00
58 HOLOD Modernizare străzi în comuna Holod, localitatea Dumbrăviţa Mică 2,935,029.09
59 HUSASĂU DE TINCA Extindere Școala gimnazială nr.1 în loc. Husasău de Tinca, com. Husasău de Tinca, jud. Bihor 1,156,319.20
60 HUSASĂU DE TINCA Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Husasău de Tinca 4,634,683.00
61 INEU Extindere sistem de alimentare cu apă şi apă uzată în comuna Ineu localităţile Ineu şi Husasău de Criş 1,149,503.07
62 INEU Extindere şi modernizare Școala gimnazială nr. 1 Botean, com. Ineu 376,705.25
63 INEU Reabilitare străzi în localitatea Ineu, comuna Ineu 5,257,942.45
64 JUDEŢUL BIHOR prin CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR Reabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş - Roşia - Aştileu - Aleşd, Sector de la km 31 + 000 la km 64 + 655, L=33,655 km 115,655,449.75
65 JUDEŢUL BIHOR prin CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR Reabilitare şi modernizare DJ 767: DN 76 (Sâmbăta) - Dobreşti, sector de la km 0+000 la 9+332, şi DJ 767C: DJ 767(Dobreşti) - Lunca Sprie - DJ764, sector de la km 0+000 la 11+762, Ltotala=21,004 km 54,501,501.65
66 JUDEŢUL BIHOR prin CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR Reabilitare şi Modernizare DJ 767A Uileacu de Criş (DN1) - Bălaia - Burzuc - Sârbi (DN 19E), județul Bihor 20,868,530.37
67 LĂZĂRENI Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni, comuna Lăzăreni 498,814.99
68 LĂZĂRENI Modernizare clădire pentru înființare centru medical de permanenţă în comuna Lăzăreni, județul Bihor 511,827.47
69 LĂZĂRENI Modernizare străzi în comuna Lăzăreni, județul Bihor 1,212,299.58
70 LUGAŞU DE JOS Construire creșă și grădiniță cu program prelungit în satul Lugașu de Sus, comuna Lugașu de Jos 1,471,792.00
71 LUGAŞU DE JOS Construire creșă și grădiniță cu regim P+M în satul Urvind, comuna Lugașu de Jos 1,767,745.00
72 LUGAŞU DE JOS Reabilitare, Modernizare și Extindere Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor 1,533,243.01
73 LUGAŞU DE JOS Reabilitare, Modernizare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor 908,030.69
74 LUGAŞU DE JOS Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, Jud. Bihor 560,675.25
75 LUGAŞU DE JOS Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.2, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor 507,197.00
76 LUGAŞU DE JOS Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor 2,013,841.75
77 LUGAŞU DE JOS Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.1, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor 571,140.75
78 LUNCA Reţeaua de canalizare în localitățile Lunca și Hotărel, comuna Lunca, jud. Bihor 6,822,765.87
79 MĂDĂRAS Modernizare drum în zona de producție și depozitare a localității Mădăras 1,915,982.59
80 MĂGEŞTI Modernizare școala cu clasele I-VIII, sat Butani, comuna Măgești, jud. Bihor 168,210.86
81 MĂGEŞTI Reabilitare dispensar uman Măgești, Comuna Măgești, Judeţul Bihor 615,000.00
82 MUNICIPIUL  MARGHITA Extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și Ghenetea 12,480,964.56
83 MUNICIPIUL  MARGHITA Extindere canalizare menajeră și retehnologizare stație de pompare str. Horea 2,273,447.20
84 MUNICIPIUL  MARGHITA Construire și amenajare sală de mese Grădinița pentru copii - str. J.Calvin 401,648.72
85 MUNICIPIUL  MARGHITA Reabilitare pod peste Barcău, str.I.L. Caragiale 3,609,710.28
86 MUNICIPIUL SALONTA Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta pe 11 străzi 7,061,248.00
87 MUNICIPIUL SALONTA Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str.Tincii din Municipiul Salonta 1,273,771.00
88 MUNICIPIUL SALONTA Extinderea rețelei de canalizare în Mun. Salonta - pe un număr de 15 străzi 6,199,373.00
89 MUNICIPIUL SALONTA Reabilitare termică la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, str. Sarcadului nr.1 747,696.00
90 NOJORID Modernizare străzi în localitatea Nojorid, comuna Nojorid, lot 1 5,520,998.00
91 OLCEA Modernizare grădinița cu program normal nr.2 Calacea, com. Olcea, jud. Bihor 518,083.36
92 ORAŞ ALEŞD Extindere și modernizare rețele de apă și canal în Orașul Aleșd, județul Bihor 7,315,646.00
93 ORAŞ ALEŞD Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor 3,147,549.80
94 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor 835,000.00
95 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban, Orașul Aleșd, județul Bihor 576,600.00
96 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare creșă cartier, Orașul Aleșd, județul Bihor 153,000.00
97 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu program normal - Str. Teiului, Orașul Aleșd, județul Bihor 185,000.00
98 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor 2,099,180.00
99 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare Şcoala Primară Pădurea Neagră, Orașul Aleșd, județul Bihor 430,000.00
100 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și modernizare Şcoala Primară nr.1, Orașul Aleșd, județul Bihor 295,000.00
101 ORAŞ ALEŞD Reabilitare și Modernizare Grădinița cu program normal nr.3 Peștiș, Orașul Aleșd, județul Bihor 187,000.00
102 ORAŞ NUCET Modernizare străzi în Localitatea Băiţa, Orașul Nucet, Județul Bihor 5,045,731.00
103 ORAŞ SĂCUENI Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 - km 13+036, oraș Săcueni 2,113,390.00
104 ORAŞ ŞTEI Extindere rețele de apă și canalizare orașul Ștei 6,736,404.00
105 ORAŞ ŞTEI Reabilitare și modernizare grădiniță Ștei 1,080,738.00
106 ORAŞ ŞTEI Reabilitarea Colegiului Național "Avram Iancu" Ştei 1,411,406.02
107 ORAŞ ŞTEI Modernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și fostul aeroport, pășune și zona de agrement 1,239,147.00
108 ORAŞ ŞTEI Construire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiliu Ștei 3,260,420.00
109 ORAŞ VAŞCĂU Reabilitare grădiniță cu program normal, Oraş Vașcău, Județul Bihor 520,701.00
110 ORAŞ VAŞCĂU Modernizare DC 244 Câmp - Câmp Moţi 3,773,640.20
111 POCOLA Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Pocola, județul Bihor 6,328,562.00
112 POCOLA Modernizare iluminat public stradal în comuna Pocola 222,326.66
113 POMEZEU Modernizare drum comunal în satul Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu, județul Bihor 1,720,740.00
114 POMEZEU Pod peste râul Vida în localitatea Sitani comuna Pomezeu, județul Bihor 174,941.16
115 RĂBĂGANI Pod nou peste Valea Holod în dreptul DC 205, din structură metalică din tablă de oțel ondulată ce poate suporta sarcină arc pe fundații din beton - deschidere 10m 479,741.00
116 REMETEA Îmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în satul Meziad 2,529,503.00
117 REMETEA Înfiintare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Remetea, Șoimuș, comuna Remetea 5,081,777.00
118 REMETEA Reabilitare şi modernizare școală în localitatea Remetea, comuna Remetea, județul Bihor 1,134,665.00
119 REMETEA Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială Petru Miheş în localitatea Meziad, comuna Remetea, județul Bihor 685,440.00
120 ROŞIA Etajare și reabilitare corp B de clădire Școala cu clasele I-IV Roșia 2,179,595.00
121 ROŞIA Extindere şi reabilitare școală corp A, în localitatea Roşia, comuna Roşia 1,471,533.00
122 ROŞIORI Reabilitare străzi în comuna Roșiori, județul Bihor 6,135,939.00
123 SĂCĂDAT Extindere canalizare menajeră în localitatea Săbolciu 2,868,929.40
124 SĂCĂDAT Modernizare străzi în comuna Săcădat, județul Bihor 2,802,821.64
125 SĂLARD Construire centru medical în localitatea Sălard, comuna Sălard, jud. Bihor 1,077,144.07
126 SÂNNICOLAU ROMÂN Modernizare rețele de apă și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Sânnicolau Român 22,977,120.00
127 SÎMBĂTA Modernizare Grădinița cu program normal nr. 2 Zăvoiu, com. Sîmbăta, jud. Bihor 285,607.28
128 SÎMBĂTA Modernizare si reabilitare termica la școala gimnazială nr. 1 din loc. Sîmbăta, com. Sîmbăta 406,645.05
129 SÎMBĂTA Modernizare și reabilitare termică la Şcoala primară nr.1 și grădinița cu program normal din loc. Sîmbăta, com. Sîmbăta 282,252.85
130 SÎMBĂTA Construire centru de permanență medicală în localitatea Sîmbăta, comuna Sîmbăta, jud. Bihor 523,019.77
131 SÎMBĂTA Modernizare străzi în comuna Sîmbăta, județul Bihor 4,298,443.81
132 SÎNMARTIN Modernizare grădiniță cu program normal "101 Dalmaţieni" Cordău, jud. Bihor 482,028.77
133 SÎNMARTIN Extinderea proiectului modernizare străzi în cartierul nou - Sînmartin 5,949,694.63
134 SÎNMARTIN Modernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Sînmartin, localitatea Cihei, județul Bihor 3,742,078.30
135 SÎNMARTIN Modernizare străzi în cartierul de tineri din Haieu 2,705,025.52
136 SÎNTANDREI Modernizare străzi de interes local în comuna Sîntandrei, jud. Bihor 3,392,150.24
137 SÎRBI Înființare reţea de canalizare în localităţile Sîrbi si Fegernic, comuna Sîrbi 8,325,901.14
138 SÎRBI Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Sîrbi, com. Sîrbi 522,502.17
139 SÎRBI Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 1 din loc. Sîrbi, com. Sîrbi 418,753.31
140 SÎRBI Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 2 din loc. Burzuc, com. Sîrbi 370,056.67
141 SÎRBI Modernizare străzi în comuna Sîrbi, km 6,00 în satele: Sîrbi, Burzuc, Fegernic, Sarcău, Chioag, Almaşu Mic 4,696,830.34
142 SPINUŞ Reabilitare şi Modernizare Grădinița cu Program Normal, loc. Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor 530,880.42
143 SPINUŞ Reabilitare și Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, loc Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor 777,489.75
144 SPINUŞ Reabilitare și modernizare școală primară nr.1 și grădinița cu program normal, loc. Săliște, com. Spinuș, jud. Bihor 573,171.83
145 SPINUŞ Îmbunătățirea infrastucturii rutiere în comuna Spinuș, județul Bihor 9,654,482.45
146 ŞIMIAN Reabilitarea și extinderea Şcolii cu cls. I-IV din Voivozi, comuna Șimian 900,907.00
147 ŞIMIAN Modernizare drum comunal DC 7 Șimian - Șilindru, etapa II 4,102,464.00
148 ŞINTEU Reabilitare și Modernizare Dispensar, loc. Șinteu, com. Șinteu, jud. Bihor 603,359.11
149 ŞINTEU Pod de legătură Huta- Voivozi, peste râul Bistra, com. Șinteu, jud. Bihor 1,263,720.74
150 ŞOIMI Alimentare cu apă a localităților Ursad și Poclușa de Beiuș comuna Șoimi, județul Bihor 3,060,847.63
151 ŞOIMI Realizare centru de permanență prin schimbare destinație, în comuna Șoimi, județul Bihor 784,856.00
152 ŞUNCUIUŞ Reabilitare pod Bălnaca, com Șuncuiuș 525,464.73
153 TĂMĂŞEU Înființare dispensar medical în localitatea Tămășeu, județul Bihor 1,385,279.00
154 TĂRCAIA Modernizare drum DC 235 Tărcaia - Tărcăiţa, comuna Tărcaia, județul Bihor 6,180,272.00
155 TĂUTEU Înfințare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Tăuteu, județul Bihor 20,594,002.28
156 TĂUTEU Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, judeţul Bihor 1,778,990.55
157 TĂUTEU Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, judeţul Bihor 1,893,803.75
158 TILEAGD Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Tileagd, județul Bihor 8,060,494.62
159 TINCA Reabilitare și extindere Şcoala cu clasele I-VIII Comuna Tinca, sat Gurbediu 1,258,265.16
160 TINCA Modernizare străzi publice în localitatea Tinca 3,249,280.00
161 TOBOLIU Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Toboliu, județul Bihor 10,862,866.00
162 TOBOLIU Reabilitare străzi în comuna Toboliu, județul Bihor 5,649,533.00
163 TULCA Extindere și reparații la școala gimnazială "Nestor Porumb" Tulca, judeţul Bihor 210,647.23
164 TULCA Modernizarea infrastructurii de interes local în comuna Tulca, Județul Bihor 3,649,319.45
165 ŢEŢCHEA Extindere, modernizare şi anvelopare termică la Școala gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, comuna Ţeţchea 501,502.28
166 ŢEŢCHEA Centru medical şi de permanență în comuna Țețchea 1,189,860.95
167 ŢEŢCHEA Reabilitare DC 179A (Hotar - DC 180) sector km 5+720 - 6+264, L=0,544 km şi modernizare DC 179A  6+264 - 7+030 şi DC 180 (Subpiatră - Fâşca) km 4+860 - 5+740, L=1,646, lung. totală=2,19 km 3,771,883.50
168 UILEACU DE BEIUŞ Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forău şi extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Forău, Prisaca, Vălanii de Beiuş şi Uileacu de Beiuş, județul Bihor 11,068,747.00
169 UILEACU DE BEIUŞ Reabilitare Grădiniță cu program normal nr. 4 localitatea Vălanii de Beiuş, Comuna Uileacu de Beiuş, județul Bihor 172,152.00
170 UILEACU DE BEIUŞ Reabilitare Grădiniță cu program normal nr.2 şi Şcoala primară nr.1 localitatea Forău, comuna Uileacu de Beiuş, județul Bihor 339,091.00
171 UILEACU DE BEIUŞ Realizare centru de permanență în dispensar existent 798,128.00
172 VADU CRIŞULUI Dotare centru de permanență cu echipamente medicale, mobiler specific medical și încălzire centrală 200,000.00
173 VÎRCIOROG Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Vîrciorog, județul Bihor 6,449,171.94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pentru mine părerea ta contează!