marți, iulie 25, 2017

Investițiile Programului PNDL II în județul Argeș - 727 mil. lei

Nr. Crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
Total 727,939,413.12
1 Albeştii de Argeş Extindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș 541,450.00
2 Albeştii de Muscel Extindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș 803,111.00
3 Albeştii de Muscel Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș 130,388.00
4 Albeştii de Muscel Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș 524,503.96
5 Albota Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila,  Albota 3,067,623.00
6 Albota Asfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc 6,187,526.00
7 Aninoasa Pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș 3,997,822.00
8 Arefu Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Moliviș din comuna Arefu județul Argeș 7,655,240.00
9 Bascov Înființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș 2,181,936.57
10 Băbana Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa 3,705,784.00
11 Băiculeşti Prima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş 20,458,405.00
12 Bălileşti Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș 27,316,774.87
13 Bălileşti Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș 2,298,763.00
14 Beleţi-Negreşti Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Negrești în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 98,302.00
15 Beleţi-Negreşti Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Lentea, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 152,799.00
16 Beleţi-Negreşti Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Beleți, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 59,767.00
17 Berevoeşti Asfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș 578,712.00
18 Berevoeşti Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș 7,139,053.00
19 Bîrla Extindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bîrla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și Malu, comuna Bîrla, județul Argeș 10,955,034.28
20 Bogaţi Extindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș 3,987,247.00
21 Boteni Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș 71,580.00
22 Boteni Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș 497,280.00
23 Boţeşti Asfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş 3,007,710.00
24 Bradu Înființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș 2,181,936.57
25 Brăduleţ Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș 11,820,377.00
26 Budeasa Reabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș 591,800.00
27 Bughea de Jos Reabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos 1,215,353.00
28 Buzoeşti Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș 4,873,286.00
29 Căldăraru Construcţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş 1,376,731.27
30 Călineşti Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș 1,507,902.00
31 Câmpulung Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș 4,312,010.00
32 Câmpulung Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș 12,543,508.00
33 Câmpulung Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș 3,945,806.00
34 Câmpulung Reabilitare pod Șoseaua Națională 1,154,950.00
35 Căteasca Amenajare gospodărie de apă, sat Siliștea, comuna Căteasca, jud. Argeș 1,414,997.51
36 Cepari Sistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș 6,274,919.74
37 Cepari Realizare pod peste Valea Cărpenișului, satul Cărpeniș, cătunul Rotundu, comuna Cepari, județul Argeș 484,925.00
38 Cepari Realizare pod peste Valea Sarboii, cătunul Budani, comuna Cepari, județul Argeș 277,984.00
39 Cepari Realizare pod peste Valea Urluiești, satul Urluiești, cătunul Neagos, comuna Cepari, județul Argeș 277,151.00
40 Cetăţeni Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş 5,314,244.00
41 Cicăneşti Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș 528,449.00
42 Cicăneşti Reabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești 529,848.00
43 Ciofrângeni Modernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 9,695,429.89
44 Ciofrângeni Grădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.)  1,500,354.00
45 Ciomăgeşti Sistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș 2,300,323.00
46 Ciomăgeşti Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș 2,528,355.00
47 Ciomăgeşti Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș 719,627.00
48 Cocu Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș 7,387,134.00
49 Corbeni Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș 5,132,951.00
50 Coşeşti Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș 8,350,638.00
51 Cotmeana Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana 7,405,719.00
52 Cuca Construire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș 2,022,624.00
53 Curtea de Argeș Grădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș 3,037,449.00
54 Curtea de Argeș Înființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș 2,283,767.52
55 Davideşti Extindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș 465,815.00
56 Davideşti Extindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș 713,210.00
57 Davideşti Refacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș 345,396.00
58 Dîmbovicioara Modernizare drumuri locale în comuna Dîmbovicioara, judeţul Argeş 4,602,170.00
59 Dobreşti Pod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș 1,861,439.00
60 Domneşti Lucrări de amenajare canalizare menajeră, rețea apă 6,145,820.00
61 Drăganu Reabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș 1,210,659.00
62 Godeni Reabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș 2,424,411.00
63 Hârseşti Modernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș 4,659,079.00
64 Hîrtieşti Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hîrtiești, com. Hîrtiești, jud. Argeș 1,735,340.00
65 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești 75,962,617.00
66 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 4,563,432.94
67 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu 10,442,549.00
68 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda 9,796,700.00
69 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca 14,440,072.00
70 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului 11,842,320.00
71 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana 2,850,690.00
72 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti 4,226,730.00
73 Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti 2,599,530.00
74 Leordeni Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glîmbocata Deal și Glîmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș 4,582,642.29
75 Leordeni Construire grădiniță în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș 555,044.56
76 Lereşti Extindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș 1,916,762.42
77 Lunca Corbului Grădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș 1,802,049.00
78 Mălureni Modernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș 1,458,827.00
79 Mărăcineni Înființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 740 1,023,858.39
80 Mărăcineni Reabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș - Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile 914,975.02
81 Merişani Realizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș 2,935,000.00
82 Merişani Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș 5,349,155.67
83 Miceşti Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș 799,328.00
84 Miceşti Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș 1,256,903.00
85 Miceşti Grădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș 1,650,214.00
86 Miceşti Înființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș 2,181,936.57
87 Miceşti Înființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș 2,658,703.35
88 Miceşti Amenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș 135,618.00
89 Miceşti Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș 797,129.00
90 Mihăeşti Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș 9,256,928.00
91 Mioarele Pod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș 1,482,802.00
92 Mioveni Construire corp B - Grădinița cu Program Normal P+1E+Terasă circulabilă 1,859,495.28
93 Mioveni Reabilitarea termică a clădirilor: Școală - clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni 4,469,644.87
94 Mioveni Construire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș 93,678,096.00
95 Miroşi Extindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș 5,460,425.00
96 Morăreşti Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș 1,090,097.00
97 Moşoaia Demolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moșoaia, județul Argeș 2,380,901.27
98 Mozăceni Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș 521,839.00
99 Muşăteşti Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vîlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș 4,320,443.40
100 Negraşi Construire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași 610,655.28
101 Nucşoara Alimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara 4,424,872.00
102 Oarja Alimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș 7,319,440.00
103 Oarja Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș 483,565.00
104 Pietroşani Alimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș 884,834.00
105 Pietroşani Inființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș 24,058,236.00
106 Pitești Consolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu 4,905,932.87
107 Pitești Extindere și reabilitare imobil școala-Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân 17,500,492.60
108 Pitești Reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” 1,092,194.76
109 Pitești Reabilitare și consolidare Colegiul Național Ion C. Brătianu 3,458,272.96
110 Poienarii de Muscel Captare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 492,898.00
111 Poienarii de Muscel Rest de executat - Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 1,007,474.00
112 Popeşti Modernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș 7,464,976.00
113 Priboieni Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș 3,030,076.39
114 Râca Modernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș 5,012,229.00
115 Răteşti Alimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș 1,489,283.00
116 Recea Modernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș 4,372,380.00
117 Rociu Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș  11,598,878.68
118 Rociu Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș 2,315,032.00
119 Rociu Pod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș 649,951.00
120 Rucăr Asfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr 11,866,435.00
121 Sălătrucu Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș 4,119,394.00
122 Schitu Goleşti Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I 8,652,167.00
123 Slobozia Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș 2,540,848.00
124 Slobozia Realizare sistem de canalizare în comuna Slobozia, județul Argeș 1,231,000.00
125 Stâlpeni Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș 1,844,599.00
126 Stâlpeni Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș 1,317,623.00
127 Stâlpeni Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș 2,870,138.00
128 Stâlpeni Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș - branșamente pentru 350 de case 1,064,516.00
129 Ştefan cel Mare Construire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș 2,026,183.00
130 Ștefănești Execuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș 966,734.00
131 Stoeneşti Reabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș 9,089,053.84
132 Stolnici Construire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș 1,596,218.00
133 Şuici Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș 2,000,961.00
134 Şuici Școală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV) 843,832.00
135 Suseni Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș 3,087,216.80
136 Suseni Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni,  județul Argeș 1,076,194.35
137 Teiu Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391 3,934,124.04
138 Tigveni Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș 3,645,282.00
139 Tigveni Reabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș 518,715.00
140 Ţiţeşti Modernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș 493,799.00
141 Topoloveni Construire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș 2,585,883.33
142 Topoloveni Construire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș 2,334,266.70
143 Uda Sistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş 2,895,918.00
144 Uda Alimentare cu apă sat Săliștea 202,245.00
145 Ungheni Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni 555,507.00
146 Ungheni Grădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș 1,650,214.00
147 Valea Danului Extindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș 2,407,251.00
148 Valea Danului Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș 2,675,610.00
149 Vedea Reabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş 3,001,792.00
150 Vlădeşti Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş 4,918,447.31
151 Vultureşti Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș 3,921,413.00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pentru mine părerea ta contează!