marți, iulie 25, 2017

Investițiile Programului PNDL II în județul Bacau - 827 mil. lei

Nr. Crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
Total   827,116,449.59
1 Agăş Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău 13,295,812.00
2 Ardeoani Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 3,506,877.00
3 Asău Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă 10,238,575.00
4 Asău Modernizare dispensar Asău 1,178,638.00
5 Asău Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău  899,759.00
6 Balcani Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău 6,150,020.25
7 Bereşti-Bistriţa Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești-Bistrița, județul Bacău 5,669,855.00
8 Bereşti-Tazlău Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău 7,793,323.00
9 Bereşti-Tazlău Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău 12,275,912.00
10 Bereşti-Tazlău Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău 866,190.00
11 Berzunţi Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, județul Bacău 11,231,440.00
12 Berzunţi Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, județul Bacău 3,789,150.00
13 Berzunţi Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunți, județul Bacău 1,047,315.00
14 Bîrsăneşti Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești, județul Bacău 5,662,194.00
15 Blăgeşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău 3,281,775.00
16 Bogdăneşti Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău 13,359,476.00
17 Brusturoasa Amenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală termică loc. Cuchiniș, com. Brusturoasa, jud. Bacău 751,733.00
18 Brusturoasa Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău 4,026,634.00
19 Buciumi Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău 3,122,316.00
20 Buciumi Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău 4,968,738.00
21 Buhoci Împrejmuirea școlii gimnaziale - comuna Buhoci 65,889.00
22 Buhoci Împrejmuirea școlii gimnaziale - comuna Buhoci 62,340.00
23 Buhoci Împrejmuire școli gimnaziale - comuna Buhoci 105,073.00
24 Buhoci Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău 1,299,128.00
25 Buhuşi Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău 788,970.00
26 Buhuşi Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, judeţul Bacău 2,495,967.00
27 Buhuşi Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, jud. Bacău 1,168,545.00
28 Căiuţi Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău 734,747.00
29 Căiuţi Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, Județul Bacău 4,359,010.00
30 Căiuţi Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul Bacău 2,291,621.00
31 Caşin Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Cașin, județul Bacău 62,070.00
32 Caşin Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău 448,981.00
33 Cleja Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja județul Bacău 1,144,278.00
34 Cleja Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja județul Bacău 447,278.00
35 Cleja Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău 1,435,140.00
36 Cleja Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul Bacău 6,959,358.00
37 Coloneşti Construire și dotare dispensar și farmacie - localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău 1,949,045.00
38 Coloneşti Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău 5,044,926.00
39 Comăneşti Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Şoimului din orașul Comănești, județul Bacău 1,837,508.00
40 Corbasca Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca - înlocuire șarpantă + învelitoare și dotări laborator 672,445.00
41 Corbasca Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău 463,195.00
42 Coţofăneşti Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia  2,156,593.00
43 Coţofăneşti Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Coțofănești, județul Bacău 3,209,445.00
44 Dămieneşti Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău 1,053,774.00
45 Dărmăneşti Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi și str. Lapoş, oraș Dărmănești, județul Bacău 4,850,351.00
46 Dealu Morii Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, județul Bacău 578,390.00
47 Dealu Morii Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, județul Bacău 2,584,975.00
48 Dofteana Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău 2,520,561.00
49 Dofteana Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna Dofteana, județul Bacău 2,737,141.00
50 Dofteana Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău 2,347,161.00
51 Faraoani Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău 1,411,790.00
52 Faraoani Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, județul Bacău 5,516,110.00
53 Filipeni Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, jud. Bacău 1,393,616.00
54 Filipeni Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău 778,528.00
55 Filipeni Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău 5,615,021.00
56 Filipeşti Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău 1,743,740.62
57 Filipeşti Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău 6,875,403.65
58 Filipeşti Construire Dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul Bacău 3,083,361.00
59 Găiceana Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, județul Bacău 5,048,033.00
60 Ghimeş-Făget Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău 9,361,543.00
61 Gioseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, județul Bacău 6,267,730.00
62 Gîrleni Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni  813,817.00
63 Gîrleni Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, județul Bacău 2,087,620.00
64 Glăvăneşti Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, jud. Bacău 1,018,230.00
65 Glăvăneşti Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău 1,275,836.00
66 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Brătila 473,916.00
67 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Helegiu  908,607.00
68 Hemeiuş Dispensar uman comuna Hemeiuș   1,296,966.00
69 Horgeşti Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău 2,596,743.00
70 Horgeşti Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești 1,491,118.00
71 Iteşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești, județul Bacău 7,958,964.00
72 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reparații capitale Clădire Centru Şcolar - C11 3,957,245.00
73 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău 33,472,529.44
74 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești, județul Bacău 32,746,260.54
75 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județ Bacău 24,549,909.44
76 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare și modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău 15,178,269.00
77 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău 3,705,696.00
78 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău  15,757,646.00
79 Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău 60,580,100.00
80 Letea Veche Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău 5,614,420.00
81 Lipova Construire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, județul Bacău 2,215,220.00
82 Livezi Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău 5,042,989.00
83 Luizi-Călugăra Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra județul Bacău 5,330,007.69
84 Măgireşti Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău 8,239,594.00
85 Măgura Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, județul Bacău 1,093,268.00
86 Măgura Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău 1,004,051.00
87 Mănăstirea Caşin Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău 5,824,403.00
88 Mărgineni Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău 1,972,355.00
89 Mărgineni Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul Bacău 4,628,236.00
90 Moineşti Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII 8,499,001.00
91 Moineşti Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești 1,323,655.00
92 Motoşeni Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, județul Bacău 5,658,680.00
93 Municipiul Bacău Rezerva de apă a municipiului Bacău 31,546,583.00
94 Negri Canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, județul Bacău 9,649,455.00
95 Negri Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri județul Bacău 1,315,825.00
96 Nicolae Bălcescu Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău 2,415,094.00
97 Odobeşti Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău 21,847,008.00
98 Oituz Reabilitare clădire Grădiniță nr. 3 Oituz - Peste Vale, comuna Oituz, județul Bacău 632,666.00
99 Oituz Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău 1,064,613.00
100 Oituz Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 645,943.00
101 Onceşti Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău 7,877,041.00
102 Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.12, în municipiul Oneşti 2,900,000.00
103 Oneşti Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul Oneşti 2,900,000.00
104 Oneşti Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, jud. Bacău 7,895,200.00
105 Orbeni Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981,280.00
106 Orbeni Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 981,280.00
107 Orbeni Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală - sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău 2,148,587.76
108 Orbeni Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Județul Bacău 790,640.00
109 Orbeni Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, Județul Bacău 815,770.00
110 Palanca Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, județul Bacău 6,045,536.00
111 Parava Reabilitarea și modernizarea Şcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judeţul Bacău 1,323,089.00
112 Parincea Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea jud. Bacău 4,491,645.48
113 Parincea Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul Bacău 8,059,905.70
114 Parincea Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău 484,579.00
115 Pînceşti Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pîncești, județul Bacău 10,400,576.00
116 Pîrgăreşti Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public  402,029.60
117 Pîrjol Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău 1,950,596.00
118 Pîrjol Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău 6,776,611.00
119 Plopana Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău 8,540,107.14
120 Podu Turcului Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 6,344,387.00
121 Podu Turcului Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău 1,304,072.00
122 Podu Turcului Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău 798,616.00
123 Poduri Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău 6,998,189.00
124 Prăjeşti Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău 2,827,342.00
125 Prăjeşti Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău 883,075.00
126 Prăjeşti Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești 3,259,217.00
127 Prăjeşti Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, județul Bacău 1,291,664.00
128 Prăjeşti Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul Bacău 686,855.00
129 Racova Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova, județul Bacău 504,260.00
130 Răcăciuni Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău 7,425,187.04
131 Răchitoasa Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, județul Bacău 8,650,004.00
132 Răchitoasa Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul Bacău 2,090,853.00
133 Răchitoasa Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău 2,032,445.00
134 Roşiori Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, județul Bacău 5,223,313.00
135 Sascut Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești, comuna Sascut, județul Bacău 2,373,375.00
136 Sascut Construire poduri în comuna Sascut, județul Bacău 5,114,278.00
137 Sănduleni Înființare rețea canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău 8,495,795.00
138 Sănduleni Construire grădiniță comuna Sănduleni 3,544,101.00
139 Sărata Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău 1,249,304.50
140 Sărata Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău 4,274,823.00
141 Săuceşti Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău 6,879,133.00
142 Scorţeni Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău 816,212.00
143 Secuieni Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău 8,023,086.00
144 Solonţ Modernizare DC 183 și drumuri locale în comuna Solonț, jud. Bacău 4,955,231.00
145 Solonţ Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonț, județul Bacău 2,747,412.50
146 Stănişeşti Construire poduri în comuna Stănișești, judeţul Bacău 4,618,764.00
147 Strugari Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău 10,282,666.00
148 Strugari Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău 617,488.00
149 Strugari Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău 1,181,151.00
150 Ştefan cel Mare Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău 4,072,507.00
151 Ştefan cel Mare Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău 661,094.00
152 Ştefan cel Mare Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău 601,410.00
153 Ştefan cel Mare Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău 2,179,975.00
154 Tamaşi Amenajare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamași  1,338,676.90
155 Tamaşi Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul Bacău 5,050,199.00
156 Tătărăşti Alimentare cu apă sat Tătărăști, comuna Tătărăști, județul Bacău 2,754,957.10
157 Tătărăşti Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău 2,201,461.00
158 Tătărăşti Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău 123,587.00
159 Tîrgu Ocna Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău 2,074,470.00
160 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău 3,122,416.00
161 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău 3,487,731.00
162 Tîrgu Ocna Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău 10,159,949.00
163 Tîrgu Trotuş Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău 5,640,564.00
164 Tîrgu Trotuş Modernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău 1,265,730.00
165 Traian Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, județul Bacău 4,935,792.00
166 Ungureni Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău 5,560,575.10
167 Ungureni Reabilitare școală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău 546,674.14
168 Ungureni Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău 629,659.00
169 Urecheşti Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău 13,091,543.00
170 Valea Seacă Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, județul Bacău 5,196,504.00
171 Vultureni Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău 5,067,371.00
172 Zemeş Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județ Bacău 4,579,779.00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pentru mine părerea ta contează!